Forn Siðr Membership

fornsidr_square_runes_s.jpg
fornsidr_square_runes_s.jpg

Forn Siðr Membership

from 5.00

Join men who share the same culture and values, and become a member of Forn Siðr!

Requirements for membership in Forn Siðr:

  1. You must be a natural biological male.

  2. You must have successfully completed the Forneskja course -OR- You must be a Hirðmaðr trainee or above.

Forn Siðr Membership. Includes printable (high resolution) personalized Membership Certificate. 

Membership Term:
Quantity:
Add To Cart

Det er i følge norsk lov ikke tillatt å være medlem av to trossamfunn samtidig. Den som ønsker å bli medlem i foreningen, må først melde seg ut av andre tros-eller livsynssamfunn.